Instrukcja montażu - panele akustyczne z Linii Professional, Decor, Professional Pro i Classic

Instrukcja montażu - panele akustyczne z Linii Professional, Decor, Professional Pro i Classic

Zapoznanie się z instrukcją montażu naszych produktów pozwoli na ich prawidłowy montaż, a Państwo będziecie mogli cieszyć się długim i bezproblemowym użytkowaniem produktów.

panele_akustyczne.jpg (23 KB)

Niniejsza instrukcja dotyczy sposobu montażu paneli akustycznych  z linii, Professional, Decor, Professional Pro i Classic. Produkt należy używać zgodnie z przeznaczeniem. Za niewłaściwe lub niezgodne z instrukcją produktu użytkowanie produktu producent nie ponosi odpowiedzialności.

Panele z wymienionych wyżej linii to znakomite materiały akustyczne służące do poprawy akustyki wnętrz. Produkty wykonane są z specjalnych pianek technicznych o różnych grubościach i gęstościach. Sposób montażu paneli z różnych linii jest taki sam, niezależny od ich wymiarów oraz serii produktu i polega na przyklejeniu go do podłoża spodnią powierzchnią.

Przygotowanie podłoża do montażu paneli 

Panele akustyczne można mocować na wielu typach podłoży np. tworzywa sztuczne, szkło, płytki, cegła, drewno itd.
Niezależnie od typu podłoża muszą być spełnione następujące warunki:

Sposób klejenia

Do klejenia paneli akustycznych zalecamy wybór jednego z trzech rozwiązań (kleje dostępne są w dziale Kleje montażowe w naszym sklepie):

panel_akustyczny_klej.jpg (77 KB)

Podczas klejenia należy przestrzegać zaleceń producenta kleju. Niezależnie od wyboru rodzaju kleju należy nanieść go na podłoże i warstwę spodnią panelu akustycznego. W przypadku kleju Bonikol T-701 zaleca się, aby nanosić klej w sposób pokazany na grafice po lewej stronie. Ilość kleju, jaka powinna zostać naniesiona wynosi od 40 do 60g na 1 m2.

W przypadku kleju APASPRAY 200 lub APASPRAY 700 należy przyjąć inną metodę montażu. Klej APASPRAY służy tylko do podtrzymania wstępnego mocowanych paneli akustycznych, natomiast klejem finalnym jest uniwersalny klej montażowy SOUDAL 49A. Można oczywiście użyć innego kleju montażowego – należy przedtem sprawdzić jak dany klej będzie zachowywał się w kontakcie z panelem. Próbę polecamy wykonać w mało widocznym miejscu, aby w razie, czego uniknąć uszkodzenia całości panelu. Sposób nanoszenia kleju pokazuje grafika po prawej stronie .

panel_akustyczny_klej1.jpg (50 KB)

Do przyklejenia paneli akustycznych można zastosować także inny rodzaj kleju, niż zalecany przez producenta. Należy jednak każdorazowo sprawdzić, czy dany klej nie uszkadza produktu poprzez wykonanie próby w miejscu mało widocznym. Za uszkodzenia wynikłe z zastosowania kleju lub innych środków do montażu niż zalecane (w tym mechanicznych), producent nie ponosi odpowiedzialności, a zastosowanie ich powoduje utratę gwarancji na produkt.

Docinanie Paneli akustycznych 
Jeśli zajdzie konieczność przycięcia lub docięcia na wymiar paneli najlepiej użyć do tego celu ostrego, sztywnego noża niedużej grubości. Cięcia dokonujemy wzdłuż metalowego liniału/prostownika dociśniętego do przycinanego panelu. Pierwsze cięcie należy wykonać jednym pociągnięciem po wierzchniej stronie panelu i w razie potrzeby poprawić kolejnymi pociągnięciami. Tępy nóż spowoduje "szarpanie" ciętej powierzchni. Należy zadbać o należytą jego ostrość przed docinaniem.

Uwagi
Przy montażu produktu należy przestrzegać zasad oraz przepisów BHP oraz obowiązujących przepisów prawa budowlanego.

Galeria

Zobacz również: