Izolacja akustyczna: współczynniki izolacyjności akustycznej przegród

Izolacja akustyczna: współczynniki izolacyjności akustycznej przegród

Celem wykonania izolacji akustycznej jest zmniejszenie ilości dźwięku przenikającego przez przegrodę (ścianę, strop, drzwi, okno itp.) do akceptowanego poziomu. Jest to sposób na walkę z hałasem. 

Skuteczność w niwelowaniu przenoszenia dźwięku przez przegrodę określamy wskaźnikiem izolacyjności akustycznej oznaczanym literą R.

Wyróżniamy dwie kategorie izolacyjności akustycznej:

Do określania parametrów przegród mają zastosowanie wskaźniki oceny przybliżonej izolacyjności akustycznej właściwej oznaczanej odpowiednio:

UWAGA. Do określania izolacyjności akustycznej nie należy już wykorzystywać wyrażanego jednoliczbowo współczynnika RW, który wyszedł z użycia.  

Zobacz również: