Idealne akustycznie proporcje pomieszczenia

Idealne akustycznie proporcje pomieszczenia

Miejsce, w którym mamy zamiar słuchać muzyki jest pomieszczeniem zamkniętym. Biorąc pod uwagę kwestie akustyki, każde pomieszczenie posiada pewne charakterystyczne dla siebie właściwości, które wpłyną pozytywnie lub negatywnie na odbiór odtwarzanego w nim dźwięku. Część z tych właściwości jest niestety narzucona niejako z góry (przez architekta i budowniczego) i nie mamy na nie wpływu (za wyjątkiem przypadku, kiedy pomieszczenie będzie dopiero budowane - wtedy warto wziąć pod uwagę poniższe wskazówki).

Jaki zatem powinien być pokój idealny z punktu widzenia akustyki? Powiniej posiadać nierównoległe, załamane ściany, ewentualnie ścięte lub zaokrąglone naroża oraz posiadać sprzyjające właściwemu propagowaniu fal dźwiękowych proporcje.

Zgodnie z prawami akustyki, najlepsze proporcje pomieszczenia odsłuchowego to: 1:1,14:1,39 lub 1:1,28:1,54 lub 1:1,60:2,33 (gdzie 1 to wysokość pomieszczenia).

Natomiast najgorszym układem proporcji będą takie, które są wielokrotnością jednego z nich, np.: 1:1:2 lub 1:1:1 (sześcian). 

Ściany równoległe spowodują powstawanie bardzo nieporządanych fal stojących, czemu zapobiegną ściany nierównoległe, czy załamane. Fale stojące będą kumulować się w narożach pomieszczenia - stąd też wskazane jest ich zaokrąglenie/ścięcie. Nie zawsze jest to możliwe (również ze względów estetycznych), wtedy musimy pomyśleć o odpowiednich ustrojach akustycznych (np. montowanych w narożach pułapkach basowych), które zniwelują problem.

Należy również mieć na uwadze fakt, że materiał, z jakiego wykonane są ściany, również ma wpływ na odbijanie i pochłanianie dźwięku. Innymi właściwościami akustycznymi charakteryzują się ściany z cegły pełnej czy "dziurawki", innymi ścianka z płyty GK wypełnionej izolatorem akustycznym (dostępnymi u nas materiałami, czy tradycyjną wełną mineralną). Ważne jest również samo wykończenie ściany - tapeta, boazeria, nierówny kamień - wszytko to gra niebagatelną rolę, jeśli chodzi o akustykę. Negatywne akustycznie będą wszelkie twarde i płaskie powierzchnie (szczególnie szyby i lustra, które mogą dodatkowo rezonować). Ważne jest również usytuowanie wnęk i wejść do naszego pokoju odsłuchowego.

Jako, że na budowę pomieszczenia i układ wymienionych wyżej jego elementów raczej nie mamy wpływu, pozostaje nam jedynie zmiana ustawienia wyposażenia i głośników oraz stosowanie różnego rodzaju materiałów akustycznych niwelujących negatywne efekty, o czym więcej w kolejnej poradzie: Zagospodarowanie pokoju do słuchania muzyki