Jak słyszymy?

Jak słyszymy?

Każdy człowiek słyszy inaczej!

Mechanizm słyszenia, budowa ucha, fizyka rozprzestrzeniania się fal są oczywiście takie same. Każdy człowiek jednak ma różną wrażliwość słuchu, a do tego dochodzą: środowisko, w którym się wychowaliśmy, nasze gusty i przyzwyczajenia. Popularnym błędem jest traktowanie skali słyszenia człowieka jako skali liniowej. Dźwięk i jego parametry opisuje się bowiem często skalą logarytmiczną. A zatem nie zawsze można "od tak" dodawać i porównywać parametry powiązane z dźwiękiem. Jednym z parametrów umożliwiających nam ocenę jest głośność dźwięku. Parametr ten umożliwia nam ocenę jak intensywne wrażenie słuchowe do nas dociera. To dzięki głośności możemy subiektywnie porządkować dźwięki od cichych do głośnych. 

Głośność zależy od natężenia dźwięku, częstotliwości dźwięku, jest także zależna (choć w mniejszym stopniu) od widma akustycznego, czasu trwania dźwięku, oraz struktury pola akustycznego.
Dźwięk o niskiej częstotliwości to popularnie zwane basy, a o wysokiej to soprany (np. gwizdy, piski itd.).