Przygotowanie danych o pomieszczeniu w celu doboru materiałów akustycznych

Przygotowanie danych o pomieszczeniu w celu doboru materiałów akustycznych

Aby właściwie dobrać materiały akustyczne do problematycznego pomieszczenia, należy przeprowadzić jego dokładną analizę. Przeprowadzenie takiej analizy nie wymaga fizycznej obecności akustyka w danym miejscu. Wystarczające dane otrzymamy korzystając z przygotowanego przez akustyka matematycznego modelu pomieszczenia. Wpływ na przeprowadzane obliczenia, a w efekcie na konkretne zalecenia, będzie miał szereg czynników, niezbędnych do określenia przez użytkownika adaptowanego pomieszczenia. W celu doboru rodzaju, ilości oraz by wskazać rozmieszczenie materiałów akustycznych, konieczne jest zebranie jak najdokładniejszych informacji o pomieszczeniu. W tym celu prosimy o przygotowanie następujących informacji:

Przekazanie powyższych informacji jest niezbędne do dokonania właściwego wyboru materiałów, a w efekcie - do osiągnięcia zamierzonego komfortu akustycznego w danym pomieszczeniu. Możesz skorzystać z naszego formularza, który usprawni zebranie potrzebnych danych.

Galeria

Zobacz również: